Onze adviesdiensten op het gebied van gegevens- en informatiebeveiliging verrichten wij op basis van een tevoren afgesproken tarief en maximale tijdsduur. Het tarief hangt af van het niveau en de inhoud van de diensten. De tijdsduur is in principe vrij te kiezen. In de praktijk wordt een uur- dagdeel- of dagtarief afgesproken.

Voor al onze adviesdiensten wordt een overeenkomst gesloten waarin de te leveren inspanning c.q. resultaten worden vastgelegd. Vaak bestaat zo'n overeenkomst simpelweg uit een door ons aangeboden offerte en het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.


Onze diensten op het gebied van gegevensherstel verlenen wij in vast gedefinieerde fasen. Als voorbeeld gaan we in de navolgende beschrijving van de fasen uit van een falende harde schijf.

Tijdens fase I. kan blijken dat de kans van slagen zonder gebruik te maken van fabrieksgereedschap voor het specifieke model harde schijf gering of zelfs nul is. In een dergelijk geval kunnen wij de hulp van andere partijen inroepen. De inspanningen en daarmee de kosten van een dergelijk traject liggen in het algemeen (zeer) hoog.

De tijd die gemoeid is met de fasen II. en III. is zeer sterk afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Herstel van relatief veel voorkomende problemen met geheugenkaarten (flash cards) kost vaak niet meer dan een uur. Afhankelijk van de voorgeschiedenis en symptomen kan het terughalen van gegevens van een harde schijf vele uren (handwerk) in beslag nemen.