De technische ontwikkeling van de afgelopen pakweg 10 jaar heeft geleid
tot een maatschappij van korte-termijn denken: de “waan van de dag”.

RedDtFinder is een kleine, Nederlandse organisatie die zich gespecialiseerd heeft in gegevens- en informatiebeveiliging in al haar facetten:
apparatuur, programmatuur en advies op het gebied van organisatie van bedrijfsprocessen.
Wij beschikken over tientallen jaren ervaring op alle relevante expertisegebieden. Deze expertise is opgebouwd in projecten voor zowel kleine als grote organisaties. Zo kunnen wij niet alleen groepspraktijken in de (para)medische sector en notaris- en advocatenkantoren tot onze klantenkring rekenen, maar ook de (rijks-)overheid en internationale commerciële organisaties.
Een belangrijke onderscheidende factor wordt gevormd door onze unieke combinatie van bedrijfsmatige en technische kennis en ervaring.
Wij zijn geen leverancier van “technische” oplossingen maar leveren een oplossing voor uw organisatie met kleinere of grotere inzet van techniek.
Een oplossing voor lange termijn.